Husorden

Antal Personer:

OASEN er godkendt til 149 personer. Det er dog kun muligt, at dække op til 96 siddende/spisende personer.

Der er 4 høje caféborde, som kan benyttes ved receptioner, foredrag eller lignende arrangementer. Cafébordene opbevares i depotrummet/gangen.


Udlejning af OASEN:

Udlejning sker ved personlig henvendelse på afdelingskontoret, Vejlebrovej 130

(i OASEN). Kontoret er åbent den 2. onsdag i hver måned (ulige uger), kl. 19.00 – 19.30.

Ved booking af lokalet betales depositum. Lejen betales senest 1 måned før lejedatoen.

Efter endt leje returneres det fulde depositum, dog vil evt. ødelagte genstande og/eller indbo blive modregnet i depositummet. Hvis prisen på det ødelagte overstiger depositummet, bliver der fremsendt en regning med erstatningsgebyr, som skal betales inden for 8 hverdage.

Man skal være myndig for at leje Oasen, og der skal være en myndig person tilstede under